BANK SOALAN

LATIHAN 1

Nama : …………………………………………..                                         Kelas:………………….

1.      Apakah nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 54 108?
A   Puluh
B   Ratus
C   Ribu
D   Puluh ribu


2.    Antara nombor berikut, yang manakah apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 64 100?
A   63 180
B   63 120
C   64 180
D   64 120

3.      895 × 17 =
A   15 215
B   15 315
C   15 425
D   15 515

4.      9 022 – 3 468 + 24 739 =
A   30 293
B   30 393
C   30 493
D   30 593


5. Sebuah kilang mengeluarkan 12 120 botol jus buah-buahan.  Pekerja-pekerja kilang itu membungkus 24 botol jus buah-buahan ke dalam setiap kotak.  Berapakah bilangan kotak jus buah-buahan yang ada?
A   355
B   505
C   605
D   655

6.  Patricia pergi ke Kuala Lumpur pada 29 Januari 2010 untuk menghadiri satu mesyuarat.  Dia meluangkan 3 hari di sana sebelum balik.  Bilakah dia balik?

A   30 Januari 2010
B   31 Januari 2010
C   1 Februari 2010
D   2 Februari 20107.      Tukarkan   kepada nombor perpuluhan.
A   0.52
B   1.25
C   1.52
D   2.05

8.         4.56 + 12.7 + 3.9  =    
A   21.16
B   25.1
C   30.4
D   62.2

9.       26.3 – 5.98 – 4.55 =
A   15.77
B   15.67
C   14.77
D   14.67


10.   Darabkan 4.96 dengan 9.
A   43.08
B   44.14
C   44.64
D   45.24

11.    50.46 ÷ 6  =
A   4.81
B   8.14
C   8.41
D   9.01

12.  RM4 525.30 – RM2 895.65 + RM885.40 =
A   RM2 425.05
B   RM2 455.05
C   RM2 515.05
D   RM2 585.05

13.   220 tahun ÷ 4 =
A   5 dekad 5 tahun
B   5 dekad
C   4 dekad 6 tahun
D   4 dekad 5 tahun14.   1 jam 25 minit – 38 minit =                  minit
A   37
B   47
C   73
D   87


15.  Sebuah syarikat percetakan mencetak 5 500 buah buku dalam masa satu hari.  Berapakah bilangan buku yang dicetak dalam masa satu minggu?
A   35 300
B   35 500
C   38 300
D   38 500


16.  Umur Hamdan ialah 7 tahun 8 bulan.  Subaidah adalah 1 tahun 3 bulan lebih muda daripada Hamdan.  Berapakah jumlah umur mereka?
A   14 tahun
B   14 tahun 1 bulan
C   14 tahun 2 bulan
D   14 tahun 3 bulan

17.  Sebuah kedai buku mempunyai 13 500 buah buku aktiviti. Setelah menjual 5 780 buah buku aktiviti, pekedai itu mengambil keputusan untuk memesan 1 250 buah buku aktiviti lagi.  Berapakah bilangan buku aktiviti yang ada sekarang?
A   6 470
B   8 970
C   18 030
D   20 530

18.    63 bulan =
A   5 tahun 3 bulan
B   5 tahun
C   6 tahun 3 bulan
D   6 tahun

19.  Ali meluangkan  daripada masa lapangnya untuk membuat kerja rumah dan  daripada masa lapangnya untuk menonton televisyen.  Berapakah pecahan daripada masa lapangnya diluangkan untuk kedua-dua aktiviti itu?
A  
B  
C  
D  

20.  Sebuah kedai menjual 25 580 batang pen merah dan pen hitam.  11 890 batang daripada pen itu ialah pen hitam.  Berapakah bilangan pen merah yang dijual oleh kedai itu?
A   12 580
B   12 980
C   13 290
D   13 690

21.  Antara berikut, yang manakah betul?
A   2.3 × 100 = 2 300
B   15.4 × 1 000 = 15 400
C   3.58 × 10 = 358
D   7.12 × 100 = 71.2

22.  Nyatakan nilai tempat bagi digit 1 dalam nombor perpuluhan 7.16.
A   Puluh
B   Sa
C   Persepuluh
D   PerseratusLatihan 2
Nama: …………………………………………                                             Kelas :………………

1.      Enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua” ditulis dalam angka ialah
A      A 645 302
B       B 645 320
C      C 654 302
D      D 654 320

2.      Bundarkan 789 143  kepada puluh ribu yang terdekat.
A      A 789 000
B       B 789 100
C      C 790 000
D      D 792 000

3.      Hitung beza antara 98 996 dan 21 996
A      A 69 000
B       B 77 000
C      C 119 000
D      D 120 992


4.      119 270 ÷ 35 =
A      A 347 baki 25
B       B 347
C      C 3407 baki 25
D      D 3407

5.        64.1 – 12.05 + 5.16 =
A      A 46.89
B       B 47.21
C      C 57.21
D      D 58.21

6.      RM610 – RM234.20 + 70sen =
A      A RM354.40
B       B RM376.50
C      C RM386.10
D      D RM445.80

7.      Antara berikut, yang manakah betul?
A      A 1.01 × 10 = 101
B       B16.9 × 10 = 1690
C      C 2.79 × 100 = 27.9
D      D 5.603 × 100 = 560.3

8.      RM6 780.40 × 5 ÷ 4 =
A      A RM8 424.30
B       B RM8 475.50
C      C RM8 535.50
D      D RM8 588.00

9.      Nyatakan nilai tempat bagi digit yang digariskan dalam 18.368.
A      A Puluh
B       B Persepuluh
C      C Ratus
D      D Perseratus


10.  Puan Andalas membeli sebiji tembikai dan sebiji tembikai susu.  Tembikai susu itu adalah 1.08 kg lebih ringan daripada tembikai.  Jika tembikai itu berjisim 4.7 kg, berapakah jisim tembikai susu itu?
A      A 3.62 kg
B       B 5.15 kg
C      C 5.78 kg
D      D 2.90 kg

11.  Pendapatan Joe ialah RM29 880 setahun.  Berapakah pendapatan bulanannya?
A      A RM2 460
B       B RM2 490
C      C RM2 500
D      D RM2 510

12.    _______      − 204 970 – 78 560 = 195 200
Nombor yang tertinggal  ialah
A      A 283 530
B       B 324 610
C      C 467 730
D      C 478 730

13.   Tukarkan 8:38 p.m. kepada sistem 24 jam.
A     Jam 0838
B       B Jam 1038
C      C Jam 1938
D      D Jam 2038


14.    13.3  ÷ 8 =
Bundarkan jawapan kepada tiga tempat perpuluhan.
A      A 1.660
B       B 1.662
C      C 1.663
D      D 1.670


15.  Terdapat 46.284ℓ air di dalam empat buah bekas.  Jika setiap bekas mempunyai isi padu air yang sama, hitung isi padi air di dalam setiap bekas.
A      A 11.562ℓ
B       B 11.571ℓ
C      C 11.706ℓ
D      D 16.071ℓ


16.  Terdapat 28 batang pen di dalam sebuah kotak.  Berapa batang penkah yang ada di dalam    3 909 buah kotak?
A      A 84 252
B       B 109 200
C      C 109 452
D      D 111 720


17.  Hasil darab bagi dua nombor ialah 261.  Jika salah satu daripada nombor-nombor itu ialah 5, apakah nombor yang satu lagi?
A      A 42.2
B       B 43.2
C      C 51.2
D      D 52.2


18.  Sebuah bakul dapat diisi antara 350 hingga 400 biji bola.  Cikgu Thiru hendak mengisi         4 buah bakul yang sama dengan bola.  Apakah anggaran yang paling sesuai bagi jumlah bilangan bola yang Cikgu Thiru perlukan?
A      A 1 380
B       B 1 500
C      C 1 630
D      D 1 700

19.  Seorang tukang jahit menggunakan 5 jam 30 minit untuk menjahit lima helai skirt.  Jika dia mengambil masa yang sama untuk menjahit sehelai skirt, berapakah masa yang diambilnya untuk menjahit sehelai skirt?
A      A 1 jam 18 minit
B       B 1 jam 12 minit
C      C 1 jam 9 minit
D      D 1 jam 6 minit


20.  Encik Zaki bertolak dari rumahnya untuk pulang ke kampung pada pukul 10:40 a.m.  Perjalanan itu biasanya mengambil masa 6 jam 50 minit.  Dia tiba di kampungnya 15 minit lebih awal daripada biasa.  Pada pukul berapakah dia tiba?
A      4:15 p.m.
B       B 4:45 p.m.
C      C 5:15 p.m.
D      D 5:45 p.m.


21.  Terdapat 20 orang murid di dalam sebuah kelas.  12 orang daripada murid-murid itu memakai cermin mata.  Berapakah  peratus murid yang tidak memakai cermin mata?
A      A 40%
B       B 42%
C      C 45%
D      D 48%